Danske Kirkers Råd

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 18724413.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskekirkersraad.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danske Kirkers Råds arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00849.