Danske Døves Landsforbund

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Brohusgade 17, 4., 2200 København N - CVR 13093113

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ddl.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Twitter, Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danske Døves Landsforbunds arbejde for tegnsprogstalendes (døve og andre hørehandicappede) interesser på ethvert område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00890