Danske Baptisters Spejderkorps (00674)

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Wagnersvej 33, 2450 København SV - CVR 27422810

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.baptistspejder.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til projekter under "Spejderhjælpen" og til understøttelse af spejderarbejdet i vores lokalafdelinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-0674