Dansk Velgørenheds Halvmåne

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Emmasvej 10,  8220 Brabrand  CVR 35326529

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hilal.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, WhatsApp, Instagram og Snapchat), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Velgørenheds Halvmånes vedtægtsbestemte formål:

  • at udvikle menneskelige samfund, gennem en forbedring af forholdene inden for undervisning, helbred og socialvæsen
  • at bidrage med nødhjælp til mennesker, som er ramt af naturkatastrofer og sociale ulykker
  • at imødekomme forældreløse børns behov, herunder forbedre deres helbredsmæssige, psykologiske og sociale forhold
  • at styrke samarbejdet mellem foreningen og tilsvarende organisationer for at holde sig a jour med udvikling af programmer til opfyldelse af samme formål som foreningens.
  • Støtte til programmer for ungdomsorganisationer i det danske samfund, der arbejder for at integrere unge i samfundet og holde dem væk fra kriminalitet
  • Hjælp til hjemløse mennesker i det danske samfund og i udlandet.
  • Fælles samarbejde med institutioner i Danmark og i udlandet, der har de samme mål.
  • Støtte civile institutioner specialiseret inden for sundhed, uddannelse, social og mennesker med særlige behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00783