Dansk Vegetarisk Forening (DVF)

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 15, 2., 1620 København V - CVR 34640122.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, medlemsblade, elektroniske nyhedsbreve, brochurer, pressemeddelelser, annoncer på internettet og på tryk, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Vegetarisk forenings vedtægtsbestemte formål:
at fremme udbredelsen af vegetarisklevevis 
- at oplyse om vegetarisk ernæring, herunder at vegetarisk kost er fuldt ernæringsmæssigt dækkende
- at oplyse om fordelene ved at skære ned på kød og animalske produkter, såvel for dyr og mennesker som af hensyn til global bæredygtighed
- at fremme det vegetariske udbud på spisesteder, i institutioner mv.
- at gennemføre aktiviteter for medlemmerne med udgangspunkt i vegetarisk levevis
- at fremme udbredelsen af bæredygtige, plantebaserede former for landbrug, herunder f.eks. økologi, permakultur og lignende, af hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00816.