Dansk Sejlunion

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - CVR 62496517.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dansksejlunion.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Sejlunions vedtægtsbestemte formål: Dansk Sejlunion skal fremme udvikling af sejlsporten i samarbejde med klubber, klasser og andre interessenter, herunder organisationer, myndigheder, sponsorer/partnere og medier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00801.