Dansk Ornitologisk Forening

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 138, 1620 København V - CVR 54752415.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dof.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Ornitologisk Forenings vedtægtsbestemte formål:

Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
formidling af fugleoplevelser i naturen,
indsamling og udbredelse af viden om fugle,
beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder,
- medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00746.