Dansk Islamisk Trossamfund

21-12-2025

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 17, 1665 København V - CVR-nr.: 31658802

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 21. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ditsamfund.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter) og SMS/mail.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for gavebidrag til at lave aktiviteter, der fremme kendskabet til Islam jf. foreningens vedtægter § 3.

 Det Dansk Islamiske Trossamfund vil forene og yde service til muslimske menigheder og foreninger tilknyttet Dansk Islamisk Trossamfund. Det er Dansk Islamisk Trossamfunds formål at formidle tilbedelse af den eneste sande Gud, Allah, samt forkynde Islam til enhver og virke som overordnet religiøst organ for muslimer, der følger ahl al-sunna wa al-jamaa (Sunni-Islam).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00689