DANSK HANDICAP FORBUND

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2., 2630 Taastrup - CVR 55269815

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskhandicapforbund.dk), sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Handicap Forbunds vedtægtsbestemte formål:
Forbundets formål er at samle mennesker med fysiske handicap og andre interesserede i en landsdækkende organisation og derigennem arbejde for de interesser mennesker med fysiske handicap har. Det er forbundets hovedopgave at tilstræbe, at enhver - uanset handicap - får mulighed for at fungere og deltage aktivt på lige vilkår med andre borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00787