DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Borgergade 10, 3., 1300 København K - CVR 20699310

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker dem mod en bedre fremtid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025 og 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00678