Danmission

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Strandagervej 24,  2900 Hellerup  CVR 25191501

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • ved opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Danmissions arbejde for en verden med bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.
Vores mission er at skabe håb, liv og tilgivelse i dele af verden, der er præget af fattigdom, marginalisering og konflikt.
Vores programarbejde tilrettelægges ud fra lokale behov og fores ud i livet i samarbejde med lokale organisationer og kirker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00962