DANMARKS JÆGERFORBUND

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Molsvej 34, 8410 Rønde - CVR 15796146.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.jaegerforbundet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS/mail. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for aktiviteter for danske jægere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00832.