Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia, CVR nr. 25801792

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (http://soendagsskoler.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift af Søndagsskolernes arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00727.