Danmarks Bløderforening

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Kompagnistræde 22, 2., 1208 København K - CVR 11802990

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bloderforeningen.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danmarks Bløderforenings arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med blødersygdom og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00840