Cystisk Fibrose Foreningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR, nr. 48612016

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cystiskfibrose.dk), online indsamlingsplatform (www.BetterNow.dk og indsamling.cystiskfi-brose.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise samt virksomhedssamarbejde med Billund Lufthavn. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingsbøssen er placeret ved CVR-nr. 23343118 placeret ved Billund Lufthavn A/S. 

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af foreningen formål: At arbejde for patienter med den alvorlige, arvelige og medfødte sygdom cystisk fibrose i Danmark blandt andet ved;

  • at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af sygdommen,
  • at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling,
  • at udbrede kendskab til cystisk fibrose, og skabe forståelse for de af sygdommen ramtes vilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00693