Citykirken Aarhus

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Viborgvej 173, 8210 Aarhus V, cvr 70436914

Indsamlingsperiode

Den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ckirken.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Youtube og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Citykirken Aarhus. Dette indebærer bl.a. afholdelse af aktiviteter, lønninger, administration, bygningsomkostninger samt velgørende projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00919