Child Care Denmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Farstrupvej 86, 5471 Søndersø - CVR 30688023

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.childcare.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at yde bistand til børn i 3. verdenslande, der på grund af krig, katastrofer, Aids og/eller social nød ikke har mulighed for skolegang og andre basale livsnødvendigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00822