Child

30-06-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Lina El Afandi

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2024 til den 30. juni 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform og sociale medier.

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6194 kontonr.: 4170648590).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at købe en række nødvendige varer og forsyninger for at støtte børnene i Gaza. Midlerne vil blive anvendt til køb af medicinsk udstyr og hjælpemidler såsom kørestole, krykker og bandager, der er nødvendige for at forbedre livskvaliteten for børn, der lider af fysiske handicap eller skader. Derudover vil en betydelig del af midlerne blive brugt til at købe næringsrige fødevarer for at sikre, at børnene får den nødvendige ernæring. Dette inkluderer tørvarer som ris og bønner, konserverede fødevarer samt friske produkter, hvor det er muligt. Hygiejne er også en vigtig del af vores indsats, og midlerne vil derfor blive brugt til at købe essentielle hygiejneprodukter som sæbe, tandpasta og toiletpapir. For at støtte børnenes uddannelse vil en del af midlerne desuden blive brugt til at købe skolematerialer som bøger, blyanter og tasker, som er nødvendige for, at børnene kan fortsætte deres skolegang under de svære forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07950