Center mod Økonomisk IT-Svindel

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Holsteinsgade 30, st. 5., 2100 København Ø, cvr 43904795

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.cois.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5444 kontonr.: 510618).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Center mod Økonomisk IT-Svindel, der arbejder specialiseret med at sikre hjælp til alle, som er berørt af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel. Det kan være via forebyggelses- og rådgivningsarbejde, videns- og formidlingsarbejde, partnerskaber og interessevaretagelse.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til oplysningsarbejde og administration.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07594