CARE DANMARK FONDEN FOR FRIVILLIG U-LANDSBISTAND

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Jemtelandsgade 1, 2300 København S - CVR 12921047

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.care.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for CARE Danmarks arbejde med verdens fattigste og mest klimaudsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00883