BROEN Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Falstersgade 26B, 8700 Horsens - CVR 34773122.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk), online indsamlingsplatform (dk.betternow.org) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at støtte børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i lokale idræts- og fritidsaktiviteter ved at betale helt eller delvist for kontingent og nødvendigt udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00763.