BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Nørregade 14, 6070 Christiansfeld - CVR 67105419

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bdm-dk.dk), online indsamlingsplatform, postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Brødrekirker/-institutioner via samarbejde med disse i Tanzania, D.R. Congo, Burundi, Rwanda, Albanien og Star Mountain på Vestbredden i Israel. Aktiviteterne omfatter nødhjælp, undervisning, diakonalt arbejde og kirkeopbyggende aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00905