Bridgefonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hørkær 32B, 2730 Herlev - CVR-nr.: 35263144

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside (www.bridgefonden.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens arbejde. Fonden er en almennyttig selvejende institution, der har til formål at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos børn og unge og hos ældre, og anden hermed forbundet aktivitet.
Fonden kan yde støtte til bridgeklubber og andre sammenslutninger, til bridgehold og til enkeltpersoner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00758