Bredballe I. F - Ny hal

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Bryggervangen 3,  7120 Vejle Øst   CVR 86798557

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.bredballe-if.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 203115).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til inventar og udstyr til vores nye faciliteter i Bredballe Idrætscenter

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07591