Boligfonden Autisme

24-03-2025

Kontaktoplysninger

Rådhusstræde 6, 2., 1466 København K, CVR 42381403

Indsamlingsperiode

Fra den 25. marts 2024 til den 24. marts 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.boligfondenautisme.dk)
  • sociale medier (Linkedin)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6193 kontonr.: 20488891).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til indretning, depositum og som kapitalbuffer til at videreudvikle yderligere botilbud.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07601