BørneRiget Fonden

31-05-2025

Kontaktoplysninger

Bredgade 30, 1260 København K, cvr 41355395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2024 til den 31. maj 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events, hjemmeside og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5471 kontonr.: 0002103275).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for børn, unge, fødende og deres forældre på Mary Elizabeths Hospital.  

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07914