Børne- og UngdomsOase

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Grimhøjvej 6, 8220 Brabrand - CVR 25627997.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://buo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Børne- og Ungdomsoases vedtægtsbestemte formål: BUO arbejder for at styrke og inspirere børne- og ungdomsarbejde gennem åndelig fornyelse, udrustning og mission på evangelisk luthersk grund. De indsamlede midler anvendes herunder til events, som Børne- og teenlejrer, PåskeOase, KonfiOase, SommerOase børne- og ungespor, samt internationale rejser og lokale aktiviteter og netværkssamlinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00798.