Areopagos Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.areopagos.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Areopagos formål, som er at dele evangeliet i en multireligiøs verden. Areopagos prioriterer udvikling af mødesteder og netværk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Hvis der i brochurer eller på møde eller lign. oplyses, at indsamlingen går til et konkret projekt og indbetalingen mærkes med dette, vil midlerne prioriteres til dette projekt, indtil behovet er opfyldt.

Overskydende midler vil blive brugt som generel gave til foreningens drift efter formålet som nævnt ovenfor og på vores hjemmeside.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00947