Apostolsk Kirke i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding, CVR 68102413

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul (www.apostolskkirke.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Missionsprojekter i Danmark og udlandet, samt lokale kirkers arbejde, herunder blandt andet til afholdelse af gudstjenester og øvrige arrangementer, personale- og lokaleomkostninger, aktiviteter for børn og unge, socialt arbejde og deltagelse i tværkirkeligt arbejde

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00701