AKTION BØRNEHJÆLP

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vermundsgade 38A, 2. th., 2100 København Ø - CVR 84873810

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 42550132) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aktionboernehjaelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Aktion Børnehjælps vedtægtsbestemte formål:

  • At forbedre forholdene for børn og unge i udviklingslande – uddannelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, socialt og på anden vis.
  • At udbrede kendskab til omtalte børns og unges livsvilkår og relaterede forhold – inklusive børns og unges rettigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00812