Aarhus Trail Builders

30-04-2025

Kontaktoplysninger

Enemærket 62, 8240 Risskov, cvr 37315761

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.aarhustrailbuilders.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise
  • postomdeling/flyers /skilte langs spor

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 89839) og kontooverførsel (reg.nr.: 5375 kontonr.: 240937).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges jævnfør Aarhus Trail Builders vedtægter, til at fremme udvikling, etablering og vedligehold af oplevelsesrige og underholdende mountainbike-stier og spor i høj kvalitet, tilpasset det danske klima og den danske geologi, for brugere på alle niveauer, i Marselisborg Skovene og Fløjstrupskovene.

Udvikling, etablering og vedligehold foregår i samarbejde med Aarhus Kommune og Moesgaard Museum.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges jævnfør foreningens vedtægter § 14, stk.2, at foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde en anden almenvelgørende forening eller organisation, som hører hjemme i Danmark, og hvis formål ligger i forlængelse af foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07726