Aarhus Cyklebane

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Jyllands Allé 79,  8000 Aarhus C  CVR 36270365

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook, Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail
  • Postomdeling/flyers/plakater

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 304447) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13231117).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til projektering/fundraising af projekt Ny Aarhus Cyklebane.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges som tilskud til anlægsmidlerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07554