Menigheden Rangjung Yeshe Sangha

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Smedehalden 3, 8420 Knebel - CVR-nr.: 34661553

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Menigheden Rangjung Yeshe Sanghas vedtægtsbestemte formål:
1. At bevare, formidle og fremme forståelsen af buddhismen i såvel dens klassiske som nutidige form og udtryk.
2. At bevare, formidle og fremme buddhistisk litteraturforståelse, filosofi, sindsvidenskab, erkendelseslære, psykologi, kunst, kunsthåndværk, rituel dans og musik, samt at oprette centre, skoler og institutioner til disse formål.
3. At oprette biblioteker og databaser samt yde støtte til forfattelse, over-sættelse og udgivelse afskrifter med relation til den buddhistiske lære. 
4. At skaffe midler til underhold og aflønning af fastboende og besøgende lamaer og lærere, samt at afholde foredrag og seminarer med disse.
5. At yde støtte til uddannelsesinstitutioner, som opfylder Ka-Nying dharma linjens (herefter KNDL) formål.
6. At skabe bred offentlig forståelse for buddhistiske livsværdier og verdensanskuelse.
7. At støtte humanitært arbejde for svagelige, syge og døende i overensstemmelse med buddhistiske principper.
8. At navngive, vie og begrave i henhold til KNDL’s traditioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00810.