Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia - CVR-nr.: 65219115

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.indremission.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Youtube), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift af Indre Missions arbejde, hvis formål søges fremmet ved afholdelse af landsdækkende og lokale forkyndende og undervisende møder, stævner og lejre, klubaktiviteter for børn, teenagere og unge, at aktivere frivillige, relationsopbyggende aktiviteter, herunder besøgstjeneste, rådgivning og vejledning i forhold til samliv og familieliv, tilbud om netværk og undervisning til indvandrere og andre udsatte grupper, udsendelse af lønnede og fritidsansatte og medarbejdere, og udgivelse af bøger, blade og hjemmesider.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00728