ISLAMISK KULTUR- OG UNDERVISNINGSCENTER I DANMARK. DIKEV FONDEN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68A, 2650 Hvidovre - CVR-nr.: 21670995

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens formål, at yde almen nyttig og almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler, moskeer forsamlingssteder og lignende, samt kulturelle foreninger. Fonden skal kunne opfylde sit formål fra egne, gennem køb erhvervede lokaler eller lejede lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00732