Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Læderstræde 34, 4.1201 København K - CVR-nr.: 16800074

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bedrepsykiatri.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for indsatser, der understøtter foreningens formål, der er at skabe bedre vilkår for pårørende og psykisk syge ved at:

  • Udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
  • Nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme
  • Tale de pårørendes og psykisk syges sag overfor beslutningstagerne
  • Udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for psykisk syges liv
  • Styrke de pårørende og det nære netværk
  • Tilbyde undervisning og rådgivning til både pårørende og behandlere.
  • Udgivelse af blade og andet oplysende materiale
  • Deltagelse i samfundsdebatten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00702.