Youth For Understanding

17-04-2024

Kontaktoplysninger

Stationsvej 4, 5690 Tommerup, CVR 48882528

Indsamlingsperiode

Fra den 18. april 2023 til den 17. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.yfu.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 138784) og kontooverførsel (reg.nr.: 3574 kontonr.: 4700194469).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for støtte til foreningen YFU Danmarks virke, aktiviteter og formål i tråd med foreningens vedtægter og formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06249