Voice of Iran

15-12-2024

Kontaktoplysninger

Njalsgade 76, 4., 2300 København S, cvr 43641131

Indsamlingsperiode

Fra den 16. december 2023 til den 15. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/aktion
  • hjemmeside/donationsmodul (www.voiceofiran.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Instagram og Facebook)
  • merchandise
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 853810 og 404640) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13551448).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til opnåelse af foreningen Voice of Irans formålsaktiviteter. Foreningen arbejder for et demokratisk, frit og retfærdigt Iran baseret på FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. De indsamlede midlerne vil derfor gå til aktiviteter, samt for eksempel at kommunikere budskabet ved hjælp af reklamebannere eller lignende

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07110