Vi-Gør.dk

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Granskoven 123,  2600 Glostrup  CVR 35195637

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, TikTok og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 57995) og kontooverførsel (reg.nr.: 0523 kontonr.: 224353).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe hjemløse samt udsatte børnefamilier i Danmark. Dette gøres ved at arrangere diverse events, at uddele oplevelser i form af gavekort samt at køre ud i gaderne med mad, soveposer med mere til de hjemløse.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, vil de som de andre år blive overført i foreningens regnskab for året efter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07307