Veteranprojekt Grønland

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Bakketoppen 10, 3450 Allerød, CVR: 42809519

Indsamlingsperiode

Fra den 3. april 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • hjemmeside/donationsmodul (www.veteranprojekt.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 201402) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001180114).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens formål med at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårørende i Grønland,

samt psykisk kampskadede veteraner og andre veteraner med et særligt anerkendelsesværdigt behov i Danmark.

Endvidere kan foreningen tage initiativer til at hjælpe veteraner på anden vis.

Hvis der indsamles for lidt eller for meget, eller hvis formålet ikke kan opfyldes, overføres den indsamlede sum til næste år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07716