Veteranfonden

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Teglgårdsvej 38, 2920 Charlottenlund, cvr 39727773

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (veteranfonden.dk og www.engagefestival.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via SMS (nr. 1217), mobile betalingsløsninger (nr. 474930) og kontooverførsel (reg.nr.: 5013 kontonr.: 1553898).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til afholdelse af to musik arrangementer under navnet Engage på Kastellet i København i 2024 med henblik på støtte til Danmarks veteraner.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges i overensstemmelse med fondens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06832