Vestegnens kattehjælp

26-02-2024

Kontaktoplysninger

Byagervej 43,  4030 Tune

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2023 til den 26. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 818338, 911995, 141441).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe vildtlevende/ejerløse katte, og derved bidrage med at nedsætte det alt for høje antal af hjemløse katte.
Hjælpearbejdet består i at fremlyse, indfange dyrlægetjekke, behandle, neutralisere, vaccinere og chip og eller øremærke alle kattene inden de formidles ud i nye hjem.
Alle voksne katte testes desuden for fiv/felv. De katte som af den ene eller anden grund ikke ses muligt at formidle ud i nyt hjem, genudsættes efter forud indgået aftale med fodervært, så vidt muligt dette lader sig gøre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06984