Verdens Bedste Nyheder

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Farvergade 27D, 1.  1463 København K  CVR 37957046

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.verdensbedstenyheder.dk)
  • sociale medier (Instagram, Facebook, LinkedIn og X)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1618844).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til foreningen Verdens Bedste Nyheders arbejde med at udgive konstruktiv journalistik om globale og hjemlige forhold.

Indsamlingsområde

landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07101