Venner af Belarus i Danmark – Talaka

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Brunevang 201, 2610 Rødovre, cvr 41694831

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (wwww.talaka.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • telegram
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 223217) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13179905).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for almennyttige og humanitære formål. Talaka vil støtte asylansøgere og flygtninge fra Belarus og Ukraine, personer der bliver forfulgt på grund af deres politiske overbevisning i Belarus, samt belarusere i nødsituationer. Hjælpen ydes ved direkte pengeoverførsler, indkøb af dagligvarer, via andre organisationer med samme formål med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07242