Velgørende formål og donationer i Randers

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Soroptimist International Randers - CVR-nr.: 39978520

Ørrildvej 89, 8920 Randers NV

Indsamlingsperiode

fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 65247) og kontooverførsel (reg.nr.: 6187 kontonr.: 3155739567).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde tilskud i forhold til FNs verdensmål omkring uddannelse og selvforsørgelse for kvinder og piger samt yde donationer til velgørende og humanitære forhold i Randers lokalområde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06820