Vanvittig Verdenshistorie Podcast

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Peter Løhde Dalsgaard Thomsen

Indsamlingsperiode

fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til udstyr og løn til podcastens to ansatte samt til at dække mindre udgifter i forbindelse med podcastens arbejde, herunder marketing, produktion eller andre forefaldende udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06528