Vallekilde Højskoles Elevfond

03-05-2024

Kontaktoplysninger

Højskolevej 9, 4534 Hørve, cvr 43534785

Indsamlingsperiode

Fra den 4. maj 2023 til den 3. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events, salg/auktion og sociale medier (Facebook og Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 00000243582).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte unge i deres drøm om et højskoleophold. Vi lægger vægt på at de unge, vi giver støtte, har et særligt behov for at komme sted, det kan være mistrivsel i hjemmet, negativ social kontrol eller psykiske udfordringer.

Hvis formålet ikke kan opfyldes (ved foreningens opløsning), skal midlerne i stedet bruges til Vallekilde Højskole, som anvender midlerne jævnfør foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06317