Usmani Islamisk Center

23-01-2024

Kontaktoplysninger

Rødovrevej 112, 2610 Rødovre - CVR 36579137

Indsamlingsperiode

Fra den 24. januar 2023 til den 23. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (opstillet ved Kastrupvej 210, 2770 Kastrup, cvr. 36579137) og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 630313) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 2907325).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af et nyt center samt til drift, istandsættelse og indretning.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at købe et mindre og billigere sted, eller eventuelle beløb vil blive brugt til drift af lejemålet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til indretning, drift og istandsættelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indretning, istandsættelse og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05916