ULANDSHJÆLP FRA FOLK TIL FOLK - HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Sandvadsvej 1,  4600 Køge,  CVR 79075914

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.uff.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail
  • indsamlingsbøtter (Vesterbrogade 50. KBH V, Nørrebrogade 34 KBH N, 79075914)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 234357) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 0001295221).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for projekter og mennesker i Zimbabwe, men kan ligeledes støtte projekter og mennesker i Guinea-Bissau og Malawi. De projekter, der støttes, arbejder efter FNs 2030 verdensmål om at afskaffe fattigdom.
Det drejer sig om projekter, der arbejder med uddannelse, sundhed, sociale forhold samt fødevaresikkerhed. Desuden støtter indsamlingen Ponesai Vanhu børnehjemmet i Zimbabwe. I særlige tilfælde kan indsamlingen give støtte til akut nødhjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07605