Ugandas Børn

15-06-2024

Kontaktoplysninger

Hessum Bygade 10, 5450 Otterup.

CVR-nummer: 40329684.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. juni 2023 til den 15. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

-Events

-Hjemmeside/donationsmodul (www.ugandasboern.dk)

-Online indsamlingsplatform

-Sociale medier (Instagram samt Facebook)

-Salg/auktion

-Merchandise

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte Seras Caring Place, som er et caring place for gadebørn styret af Kasonga Sera i det østlige Uganda. Formålet er at samle midler ind til at sikre trivsel og velvære for børnene på Seras Caring Place, herunder at bygge et nyt hjem med de optimale rammer, behandling ved sygdom samt skolegang. Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til NGO’en Seras Caring Place i Uganda, hvor Ugandas Børn fordeler midlerne. Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de overføres til næste års indsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06479